فارسی
شماره تماس 01135722050
پودر ماهی
پودر ماهی
پودر و روغن ماهي هزاران سال است كه توسط تمدن هاي مختلف مصرف ميشود بعنوان مثال دركشور هاي شمالي، از روغن ماهي بعنوان سوخت براي روشنايي چراغ ها استفاده ميشد. نروژي ها از حدود ٨٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح روغن ماهي توليد مي كرده اند و از آن در برهه هاي مختلف استفاده هاي متفاوتي از قبيل استفاده بعنوان كود و يا غذاي حيوانات مي كردند. در ژاپن پودر و روغن ماهي تا مدتها بعنوان يك غذاي اصلي در سفره انسان ها حضور داشت.
پودر ماهي در كشورهاي اسكانديناوي در سالهاي بسيار دور قبل از آن كه ماهيت غذايي آن شناخته شود بعنوان غذام دام و طيور استفاده ميشد. بعد از جنگ جهاني دوم، استفاده از پودر ماهي بعنوان منبع اصلي پروتئين در صنعت دامپروري شدت يافت و از همين زمان، صنعت دامپروري مدرن آغاز شد. در سالهاي اخير با توسعه پرورش آبزيان، پودر و روغن ماهي بعنوان افزودني هاي غذاي آبزيانس مورد استفاده قرار ميگيرند.
عنوان تجاري اين محصول در ايران همان پودر ماهي است. اما در دنيا اين محصول را با نام fish mealمي شناسند كه تقريبا در تمامي دنيا با اين عنوان مبادله ميشود. روغن ماهي نيز همين عنوان را در ايران و دنيا دارد اما به خاطراينكه با روغني كه از كبد ماهي گرفته ميشود تمييز داده شود، آن را تحت عنوان نیز بيان ميكنند.


تاریخ انتشار: 10:30:14 1397/09/06
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب